Maar Agglomix biedt meer. Zo kan Agglomix behulpzaam zijn bij de (tijdelijke) uitbreiding van capaciteit voor poederverwerking, de economisch verantwoorde productie van kleine charges of de ontwikkeling van producten voor de testmarkt. De voordelen voor u als klant zullen duidelijk zijn. U hoeft geen investeringen te doen in extra apparatuur, er is sprake van een betere procesbeheersing en last-but-not-least de eigen werkomstandigheden worden ingrijpend verbeterd.

Toegevoegde waarde