Met de mengfaciliteiten van Agglomix is deze uitstekend in staat om een homogeen product of halffabrikaat te vervaardigen. Daarnaast heeft Agglomix de kennis en vaardigheden in huis om premixen te bereiden. Deze kunnen desgewenst geheel toegesneden zijn op de specifieke receptuur en procesomstandigheden van u als opdrachtgever.

Mengen